MERCEDES-BENZ Sprinter

დასრულებული
575
ფასი 13,800 GEL
დამატებითი ინფორმაცია:
ფაქტიური ადგილსამყოფელი: ვაშლიჯვარი; VIII ატეკის ტერიტორია; ძრავის მოცულობა - 2148; რეგისტრაციის ნომერი -OP845OO; რეგისტრირებული მესაკუთრე: სადაზღვევო კომპანია ალდაგი
MERCEDES-BENZ
Sprinter
2003
დიზელი
0.00
0.00