MERCEDES-BENZ 816D

დარჩენილი დრო: 3 დ. 5 ს. 17 წ. 27 წ. (31 იან 2023)
469
მიმდინარე ფასი 20,000 GEL 0 ბიდი
დამატებითი ინფორმაცია:
ფაქტიური ადგილსამყოფელი: ვაშლიჯვარი; VIII ატეკის ტერიტორია; ძრავის მოცულობა - 4249; რეგისტრაციის ნომერი -OP801OO; რეგისტრირებული მესაკუთრე: სადაზღვევო კომპანია ალდაგი
MERCEDES-BENZ
816D
2010
დიზელი
0.00
0.00