MERCEDES-BENZ Sprinter

დარჩენილი დრო: 7 ს. 52 წ. 6 წ. (18 იან 2022)
710
მიმდინარე ფასი 4,800 GEL 1 ბიდი
დამატებითი ინფორმაცია:
ფაქტიური ადგილსამყოფელი: ვაშლიჯვარი; VIII ატეკის ტერიტორია; ძრავის მოცულობა - 2148; რეგისტრაციის ნომერი - II982UU; რეგისტრირებული მესაკუთრე: სადაზღვევო კომპანია ალდაგი
MERCEDES-BENZ
Sprinter
2003
დიზელი
0.00
0.00